Godziny przyjęć
Środa 8:00 - 11:00
Czwartek 9.00 - 13.00
Niedziela 9:00 - 18:00 (jedna-dwie w miesiącu)